MilujemeVychod - Ľubka Pelachová: Cesta k intuícii vedie cez sebapoznanie

Ľubka Pelachová: Cesta k intuícii vedie cez sebapoznanie

Aj na východe / Anna Revická

Zdieľaj

Ľubka Pelachová sa narodila na Liptove v znamení strelca. Po ukončení vysokoškolského pedagogického štúdia na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici pracovala niekoľko rokov ako stredoškolská učiteľka na gymnáziu. Po odchode zo školstva absolvovala štúdium metódy ONE BRAIN a tiež transformačné kurzy u zahraničných lektorov. Prešla kurzami na rozvoj intuície a videnia bez očí, teóriu fyzikálnych štruktúr a energo-informačných polí u ruských lektorov. Pustila sa do cvičenia jogy, meditácií a dychových techník a stala sa jogovou lektorkou. Všetky svoje skúsenosti získané štúdiom aj prácou na sebe samej pretavila do nového alternatívneho nadstavbového vzdelávania - Školy intuície pre deti a teenagerov.

Aká bola vaša cesta k vytvoreniu Školy intuície?

Bola to cesta sebapoznávania a otvárania vlastných vnútorných možností. Uvedomenia na tejto ceste ma viedli k tomu, že som tieto fascinujúce pochopenia chcela podávať ďalej – najskôr svojim deťom a potom aj iným deťom. Začala som robiť kurzy pre deti na rozvoj intuície. Postupne z toho vznikol ucelený koncept sebarozvoja určený pre deti a teenagerov. Venujeme sa tým oblastiam, ktoré sú v klasickom školstve zanedbávané. Posilňujeme funkcie pravej mozgovej hemisféry, keďže práve tieto sú málo podporované. Štatistiky hovoria, že 95% detí, ktoré nastúpia do 1.ročníka ZŠ, sú podľa psychologických testov kreatívne. Avšak po ukončení ZŠ ostane z tohto množstva kreatívnych už len 6% detí. Je to preto, lebo kreativita ako funkcia pravej hemisféry je zatláčaná do úzadia. Rovnako aj iné funkcie pravej hemisféry: predstavivosť, intuícia, originalita... Taktiež učíme deti spoznávať seba, pretože klasické školstvo sa zameriava len na svet okolo.

Škola intuície

V ktorých mestách na východnom Slovensku pôsobíte?

Škola intuície má okrem ďalších miest na Slovensku svoje pravidelné stretnutia v Prešove, v Košiciach a v Poprade. Na východnom Slovensku sa nám pracuje veľmi dobre, je vidno, že ľudia sú stále otvorenejší a majú túžbu po nových možnostiach.

V čom spočíva celý “zázrak” videnia bez očí?

Videnie bez očí je výborná technika na rozvoj mozgu. Jej cieľom nie je vidieť bez očí, ak vidíme aj očami. Jej úlohou je naštartovať tie centrá v mozgu, ktoré sú evolučným vývojom deaktivované alebo málo používané. V mozgu vzniká týmto tréningom veľké množstvo neurónových prepojení a aktivujú sa schopnosti, ktoré boli považované za nadštandardné. Ide o prácu s epifýzou, maličkou žľazou vo vnútri mozgu, ktorá je svetlocitlivá. Po zvládnutí tejto techniky sú deti vnímavejšie, intuitívnejšie, lepšie sa orientujú, ľahšie sa rozhodujú, vedia sa dlhšie sústrediť... V rámci Školy intuície používame túto techniku ako jednu z mnohých ďalších techník na zjemnenie vnímania.

Aké boli začiatky vašej práce? Nestretávali ste sa s predsudkami?

Samozrejme. (Smiech). U mnohých sa ozvala kognitívna dizonancia. Ide o neprijatie nových možností, ak to nemáme v systéme svojich presvedčení. S týmto sa ľudstvo stretáva vo svojej histórii vždy, keď príde niečo nové a prevratné. Je to však normálny proces ľudskej psychiky, s ktorým treba rátať a netreba sa ním nechať znechutiť. Každý človek potrebuje iný čas na akceptáciu nových vecí. V začiatkoch sa nám ozývalo veľa ľudí, ktorí boli fascinovaní a otvorení nekonečným možnostiam a boli i takí, ktorí sa ťažko zmierovali s tým, že existuje niečo, čo sa v škole zatiaľ neučili. (Smiech)

Teraz už pri svojej práci tieto negatívne reakcie nepociťujeme, pracuje sa nám výborne a máme veľkú podporu zo strany rodičov, ktorí chcú odovzdať svojmu dieťaťu všetko, čo potrebuje na svoj harmonický vývoj.

Škola intuície
Škola intuície

Prečo je intuícia v živote človeka potrebná?

Odpoviem otázkou. Prečo sú potrebné v živote človeka zrak, sluch, hmat atď.? Pretože nimi získavame informácie o svete, ktoré potrebujeme pre svoj život. Intuícia je náš šiesty zmysel, ktorý nám vie dať aj tie informácie, ktoré inými zmyslami nezískame a ktoré sa týkajú našich vlastných životov a nemôžeme si ich "vygúgliť". Intuícia nám napovie, ktorá práca má byť mojím poslaním, ktorý partner je pre mňa ten pravý, či je toto jedlo pre mňa vhodné, či mám kúpiť tento byt alebo ten druhý atď.

Treba však získať dôveru voči hlasu svojej intuície a opäť sa to naučiť. Je potrebné prečistiť svoje podvedomie od strachov, aby hlas našej intuície bol čistý, zrozumiteľný a aby sme mu mohli dôverovať. Postupne sa intuícia stane plnohodnotným poradcom v našom živote.

Cez deň mi hlavou prebehne snáď milión myšlienok. Ako mám rozlíšiť, ktorá myšlienka je výsledkom intuície a ktorá len nejakou predstavou alebo želaním?

Ja osobne by som sa na začiatku nesnažila rozoznávať, čo je intuitívny vnem, čo želanie, čo strach z podvedomia. Odporučila by som začať prečisťovaním svojho podvedomia, svojich blokov, strachov, presvedčení, vzorcov správania... Techník na to je neúrekom. Ďalej by som popracovala na svojom sebapoznaní, vnímaní svojho vnútra, stíšení... A potom to už príde samo, zrazu budeme vedieť, čo je želanie a čo signál z intuície. Cesta k intuícii vedie cez sebapoznanie.

Škola intuície

Dáte nám nejaký tip, ako si môžeme doma trénovať svoju intuíciu?

Už som ho vlastne dala v predchádzajúcej odpovedi. Pravidelne pracovať sám na sebe, to je môj tip. Vytvoriť si taký návyk byť sám so sebou, meditovať, robiť dychové cvičenia. Posilňovať svoju pravú hemisféru tým, že maľujeme, spievame, počúvame hudbu, tvoríme... Pomôžu aj hry na rozvoj intuície, kde sa učíme nastaviť „anténky“ nášho prijímača, napr. hra Intuition.vision. V tomto Ebooku zdarma, nájdete veľa inšpirácií na domáci tréning.

Ďalší tip – všímať si „náhody“ vo svojom živote, byť bdelý voči veciam, ktoré sa mi dejú, uvedomiť si súvislosti, prečo sa mi dejú... Je to vedomá práca na sebe :-).

Aké sú vaše plány do budúcnosti?

Nazvala by som to skôr „príležitosťami“ ako plánmi. Nesnažím sa veľmi plánovať. Dôverujem, že žijem v súlade so svojím poslaním a že príležitosti sa ukazujú samé. A nápad príde potom intuitívne, ja ho uchopím a rozpracujem. (Smiech). Je to taký "flow", tok života, dokonalý vesmírny proces. Škola intuície bude na Slovensku pokračovať aj v budúcom školskom roku, pretože sa ozývajú mnohí rodičia, ktorí chcú umožniť svojmu dieťaťu tento rozvoj. To je ten "flow“. Taktiež letné pobytové alebo denné kempy, víkendové semináre pre deti a rodičov. Budeme robiť aj online programy pre rodičov a deti, ktorí by sa chceli vzdelávať z pohodlia domova. Už sme začali výukovým produktom MOJA DÚHA, v ktorom deti získajú informácie o svojej jemnohmotnej podstate, ale aj vzácne zážitky so sebou samým. Tiež máme v ponuke výukový videokurz videnia bez očí SVETLÚŠIK. Postupne budú pribúdať ďalšie takéto domáce vzdelávacie programy.

Foto: archív Ľubka Pelachová

Už ste čítali?

Talentovaná Michalovčanka zbiera sny svojich kamarátov

Alžbeta Meňkyová vystavuje po Prahe a Ústí nad Labem aj v košickom Fashion Point Café

Kamila Slašťanová: Mapujeme Slovensko v oblasti gastronómie

Projekt menucka.sk, dáva pod jednu strechu menu z rôznych reštaurácií, aby si hladní zákazníci, mohli čo najrýchlejšie vybrať, na čo majú práve chuť.

Helmut Bistika vystavuje do tretice vo Fashion Point Café

Už po tretíkrát sa do košickej kaviarne Fashion Point Café na Mlynskej ulici so svojou tvorbou vrátil výtvarník Helmut Bistika.

Top