MilujemeVychod

Kontaktné informácie

Mgr. Anna Revická
082 52 Kokošovce 258

IČO: 50 303 341
DIČ: 1121661794

Podnikateľský subjekt je zapísaný v OU-PO-OZP1-2016/021697-2
Č. živnostenského registra 750-46458

Tel.: 0915 321 303
E-mail: info@milujemevychod.sk

Top