MilujemeVychod - Schopnosť žiakov a študentov pracovať v tíme a hľadať vlastné riešenia upadá

Schopnosť žiakov a študentov pracovať v tíme a hľadať vlastné riešenia upadá

Zaujímavosti

Zdieľaj

Medzinárodné štúdie dlhodobo poukazujú, že žiaci na Slovensku nedosahujú potrebnú úroveň vedomostí v prírodovedných disciplínach. Ich schopnosť riešenia problému v tíme je taktiež výrazne nižšia ako u žiakov vo väčšine krajín OECD. Vieme, že mladí ľudia na Slovensku často nie sú dostatočne pripravení pre trh práce a mnohí nemajú schopnosti, ktoré sú potrebné pre život v 21. storočí.

Karpatská nadácia priniesla v roku 2016 na východ Slovenska frančízu medzinárodne oceneného vzdelávacieho programu, MyMachine, ktorého cieľom je prispieť k lepšiemu vzdelávaniu detí a mladých ľudí. Program je inšpirovaný Sirom Kenom Robinsonom, ktorý reformoval britské školstvo a tvrdil, že školské vzdelávanie odoberá deťom kreativitu. MyMachine program bol prevzatý z Belgicka, a okrem Slovenska je realizovaný v ďalších siedmych krajinách, najmä v Európe ale aj v Spojených štátoch a Južnej Afrike.

MyMachine

Prehliadka prototypov

Program podporuje tvorivé myslenie a medzigeneračnú spoluprácu. Umožňuje deťom naučiť sa pracovať v tíme, efektívne komunikovať, kriticky myslieť a využívať svoju fantáziu. Jeho zámerom je tiež popularizovať technické smery vzdelávania.

„Na školách často chýba podpora tvorivosti a deti nie sú vedené k práci v tíme, čo ich v neskoršom živote limituje v mnohých smeroch. Preto sme sa rozhodli priniesť na Slovensko projekt MyMachine,“ vysvetľuje Laura Dittel, riaditeľka Karpatskej nadácie.

Do MyMachine sa od roku 2016 zapojilo už 14 základných, stredných a vysokých škôl a viac ako 390 žiakov v košickom a prešovskom kraji. Žiaci základných škôl cez tvorivé dielne vymýšľajú vynálezy ako špión myšku, lietajúcu posteľ, bludisko MyMaze či jedinečnú kolobežku.

„Bola to zábava, ale aj sme rozmýšľali. Lepšie ako škola,“povedala nám žiačka ZŠ Kapušany.

MyMachine

Vynález špión myška

Vysokoškolskí študenti majú za úlohu vypracovať plány pre realizáciu vynálezov a konkrétne modely. Študenti stredných odborných škôl ich potom premieňajú na skutočné prototypy.

„Vzdelávaním zabúdame využívať našu tvorivosť pre hľadanie riešení. MyMachine nám umožnil otvoriť našu kreativitu, a spolupracovať s ľuďmi, ktorých by nikdy nenapadlo spojiť sa,“ vraví Viktor, študent Katedry dizajnu, Technická Univerzita Košice.

MyMachine

Spolupráca žiakov

Profesori vysokých škôl taktiež vidia pozitívny prínos programu pre ich študentov. Profesor Uhrín z Katedry Dizajnu, Technickej Univerzity v Košiciach, ktorá sa do programu tiež zapojila, nám povedal:

“V programme MyMachine dochádza ku komunikácii sveta "malých" a "veľkých", pričom obidva svety sa môžu obohatiť. Ide o snahu využiť detské fantazírovanie na vytvorenie dizajnu, na objekty s úžitkovou hodnotou.”

Doc. Stejskal, z taktiež zapojenej Katedry výrobnej techniky Technickej Univerzity v Košiciach, hovorí o tom ako dôležité je poskytovať študentom možnosti používať kreatívne techniky:

“Študenti sa môžu trénovať v rôznych kreatívnych technikách a rozvíjať tak najdôležitejšiu schopnosť, ktorá sa požaduje od budúcich konštruktérov.”

V budúcom roku Karpatská nadácia plánuje zapojiť do MyMachine programu ďalších 450 detí na východnom Slovensku a spolu s nimi vytvoriť 6 úžasných vynálezov.

Tento rok máte aj vy možnosť podporiť tento jedinečný program prostredníctvom asignácie 2% zo svojich dani. Viac informácii nájdete na karpatskanadacia.sk.

TS: Veronika Miškech Fričová

Už ste čítali?

Helmut Bistika vystavuje do tretice vo Fashion Point Café

Už po tretíkrát sa do košickej kaviarne Fashion Point Café na Mlynskej ulici so svojou tvorbou vrátil výtvarník Helmut Bistika.

Jedinečná zážitková výstava Leonardium prichádza do Prešova

Výstava inšpirujúca deti aj dospelých, dáva návštevníkom príležitosť zoznámiť sa s Leonardovými vynálezmi, umením a vedeckou prácou hravou a pútavou formou.

Peter Čižmár pozval na Slovensko unikátne poľské divadlo

Unikátne predstavenie Teatra NN z poľského Lublinu sa uskutoční v Divadle Kontra v Spišskej Novej Vsi.

Top