MilujemeVychod - Slovenský Vatikán a jeho 3 NAJ

Slovenský Vatikán a jeho 3 NAJ

Miesta

Zdieľaj 49.000428, 20.740505

Spišská Kapitula, cirkevné starobylé mestečko nazývané aj slovenským „Vatikánom“, je charakteristické katedrálou s dvomi románskymi vežami. Od roku 1776 je sídlom Spišského biskupstva. Cirkevní hodnostári odtiaľto už v dávnej minulosti organizovali cirkevný život nielen na Spiši, ale po celom Slovensku. Najvýznamnejšou stavbou mestečka Spišská Kapitula je prekrásna neskororománska Katedrála sv. Martina.

Spišská Kapitula

1. NAJ

Pôvodne samostatná obec Spišská Kapitula je od roku 1948 mestskou časťou Spišského Podhradia. Je cirkevným mestečkom, ležiacim na kopci a vyvinula sa v 12. storočí okolo kostola. Už v 13. storočí tu bola založená kapitulská škola, v roku 1646 sa tu usadili jezuiti a v roku 1648 založili gymnázium. V rokoch 1662-1665 Spišskú Kapitulu obohnali hradbami a vyvíjala sa ako mesto. Spišské prepoštstvo bolo v roku 1776 panovníčkou Máriou Teréziou a pápežom Piom VI. povýšené na Spišské biskupstvo, ktoré sa tak vyčlenilo z Ostrihomského arcibiskupstva. V roku 1815 tu bol založený seminár pre kňazov a v roku 1819 aj najstarší učiteľský ústav v Uhorsku. Po stáročia sa ustálil počet domov (asi 30) a obyvateľov (250 - 300). Tvorili ho členovia kapituly a služobníctvo. Domy sú sústredené po oboch stranách jedinej ulice zakončenej dvoma bránami.

Spišská Kapitula

V roku 1993 deklarovaním v Cartagene (Kolumbia) sa Spiššká Kapitula stala súčasťou Svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.

2. NAJ

Spišská Kapitula je mestskou pamiatkovou rezerváciou. Dominantnou stavbou je neskororománska katedrála sv. Martina z rokov 1245-1273 s dvoma vežami. Katedrála má mimoriadne cenný interiér – najmä gotické oltáre, sochy, náhrobné tabule, náhrobky, kalichy, zvony a podobne. Fresky z roku 1317 znázorňujú korunováciu kráľa Karola Róberta. Je tu taktiež najstaršia známa románska plastika na Slovensku – Leo albus.

3. NAJ

Ďalšou výnimočnosťou kostola je najstaršia datovaná nástenná maľba na Spiši z roku 1317, ktorá je umiestnená na severnej, ešte pôvodnej románskej stene. Znázorňuje Korunovanie Karola Róberta z Anjou za uhorského kráľa.

Prelomená platňa pod váhou pútnikov

Už v 14. storočí bola Spišská Kapitula cieľom pútí veľkého množstva veriacich, a to predovšetkým vo veľkonočnom období. V archívoch sa nachádza zmienka o Veľkonočnej nedeli roku 1777, kedy do katedrály prišlo na obrady také veľké množstvo veriacich, že sa pod ich váhou prelomila a preborila kamenná platňa, zakrývajúca vstup do kanonickej krypty. Našťastie sa nikomu nič nestalo.

Mapa v krajine

Sivá Brada

Za kapitulskou hradbou, západne od Spišskej Kapituly, sa nachádza travertínová plošina (nazývaná Pažica) a ďalší holý travertínový kopec (Sivá Brada), ktoré sa svojím tvarom prihovárali barokovým staviteľom natoľko, že tu v priebehu rokov 1666-1675 postavili kalváriu. Typologicky je táto kalvária označovaná ako Calvaria Jerusalem, čo znamená, že kaplnky, vyznačujúce miesta utrpenia Ježiša Krista, sú v krajine rozostavené približne podľa ich skutočnej polohy a vzdialenosti ako je tomu v skutočnom Jeruzaleme. Ide o akúsi mapu v krajine, ktorú od r. 2013 nazývame Spišský Jeruzalem. Kaplnka sv. Kríža (1675) na vrchu Sivá Brada predstavuje Golgotu s božím hrobom. Kalváriu uzatvára sedem prícestných kaplniek, rozostavených po okraji travertínovej plošiny, ktoré symbolizujú hradby Jeruzalema v časoch Ježiša Krista. Kalváriu postavil spišský prepošt Juraj Báršoň (Bársony) a kanonik Ján Betlenfalvaj (Bethlenfalvay). Inšpiráciou bola jednak spiritualita jezuitov, ktorí v Spišskej Kapitule v tom čase už sídlili a jednak Kalwaria Zebrzydowska v Poľsku, ktorá je staršia o viac než 50 rokov.

Foto: Anna Revická
Zdroj info: www.putnickemiesta.sk

Už ste čítali?

Martin Ružbarský: V rytierskom turnaji išlo hlavne o vyčerpanie protivníka

Martin Ružbarský sa viac ako 20 rokov venuje historickému šermu, neskôr k tomu pridal aj kaskadérstvo.

Jeden hrad, dve legendy

Ak milujete jesenné prechádzky farebným lesom, využite ešte tieto slnečné dni a zatúlajte sa na Kapušiansky hrad. Odmenou vám bude nádherný výhľad na okolie.

Martin Mihalčín: Robíme hudbu, ktorá nás v daný moment baví

Martin Mihalčín sa profesionálne venuje hudbe. Je spevákom a manažérom skupiny Heľenine oči.

Top